Polytechnická výchova, rukodělné činnosti Výtvarná činnost, keramika
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Domovní znamení v Brně

I v Brně najdeme domovní znamení - inspirujeme se originálem a vytvoříme keramický kachel s jeho motivem.pracoviště Lány, Bohunice

Popis programu:
Ukážeme si obrázky domovních znamení v Brně i jinde, řekneme si o nich vše potřebné. Každý si vytvoří keramický kachel inspirovaný některým domovním znamením, avšak nikoli jeho kopii. Děti dostanou mapku s vyznačenými místy, na kterých si mohou např. při procházce s rodiči domovní znamení v Brně prohlédnout.

Cíle programu:
Děti se dozvědí něco o městě, ve kterém žijí, uvědomí si souvislost dneška s minulostí. Rozvoj prostorového vnímání, rukodělné zručnosti a citlivosti k materiálu, se kterým budou pracovat, je u keramiky samozřejmostí.

Určeno pro: 3. - 5. třída

Délka programu: 90 minut

Termín: dle domluvy

Cena: 60 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Lány, Lány 3, 625 00 Brno
Andrea Kamenická, 724 288 395,

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Umění a kultura, Člověk a svět práce

Rozvíjené kompetence:
Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Kompetence pracovní

Share Button
tisk