Literatura - díla a autoři Drama a divadlo Historie, vlastivěda, Brno Osobnostně sociální výchova
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Vyhnání Gerty Schnirch

Dramaticko - výchovná lekce na motivy románu Kateřiny Tučkové. Stále je možné PŘIHLÁSIT SE na jiný termín.



pracoviště Lidická, Brno-střed

Popis programu:
V průběhu programu budou mít žáci prostřednictvím technik dramatické výchovy a divadla možnost prozkoumat postoje, pocity a osudy jednotlivých postav románu K.Tučkové o vyhnání brněnských Němců. Účastníci programu budou konfrontováni s odlišnými postoji a s otázkami viny a trestu, obětí a násilníků. Zároveň budou mít prostor pro pochopení událostí, které poznamenaly Brno na konci 2.světové války.

Lektorka: Petra Rychecká

Cíle programu:
- odborné: seznámit se s románem K.Tučkové a s událostmi, které popisuje, poznat postoje jednotlivých postav a pochopit jejich vztahy
- intelektuální: podpořit schopnost podívat se na situaci z jiných, neobvyklých úhlů pohledu
- sociální: podpořit spolupráci ve skupině, vzájemné naslouchání a schopnost argumentace

Určeno pro: SŠ a gymnázia

Délka programu: 200 minut

Termín: dle domluvy

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Lidická, Lidická 50, 658 12 Brno
Mgr. Petra Rychecká, tel. 724 715 952, e-mail:

Průřezová témata:
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura

Rozvíjené kompetence:
Kompetence k řešení problémů, Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální, Kompetence občanské

Share Button
tisk