Přírodověda, ekologie
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Z vody na souš

Program hravou formou seznamuje se zajímavým světem obojživelníků a plazů.pracoviště Lidická, Brno-střed

Popis programu:
Žáci a studenti zábavnou formou zjišťují vše, co vědí i nevědí o třídách obojživelníků a plazů. Program přibližuje žákům a studentům charakteristické vlastnosti obojživelníků a plazů a umožňuje jim seznámení s některými zástupci na základě přímého kontaktu s nimi. Důležitou součástí programu je také zdůraznění významu obojživelníků a plazů v přírodě a toho, proč a jak je chráníme.

Cíle programu:
Žáci se seznámí se systémem, hlavními znaky a významem tříd obojživelníků a plazů.

Určeno pro: 5. - 9. třída (a odpovídající třídy SŠ)

Délka programu: 90 min

Termín: 1. října - 30. května

Cena: 40 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Lidická, Lidická 50, 658 12 Brno
Marcela Zajíčková, e-mail: , tel.: 549 524 115

Průřezová témata:
Environmentální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Rozvíjené kompetence:
Kompetence k učení, Kompetence komunikativní

Share Button
tisk