Polytechnická výchova, rukodělné činnosti Tradice a svátky roku
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Velikonoční dílny na Lince

Tvořivá dílna zaměřená na lidové tradice období masopustu, postního období a Velikonoc.pracoviště Linka, Starý Lískovec

Popis programu:
Program seznamuje s lidovými tradicemi postního období a Velikonoc. Zaměříme se na konec zimy a oslavu příchodu jara, překrývání a mísení předkřesťanských a křesťanských prvků v lidových obřadech, zvyky, vážící se k postním nedělím a tradiční postní a sváteční jídla v tomto období roku.
Součástí programu je tvoření inspirované tradičními řemesly a lidovými výrobky a pečení jidášů nebo jiného pečiva.
Program přizpůsobíme věku a schopnostem dětí.
S sebou si, prosím, vezměte přezůvky.

Cíle programu:
Seznámit žáky s tradicemi období masopustu, postního období a Velikonoc.

Určeno pro: mateřské školy, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ

Délka programu: 90 minut, pro MŠ podle domluvy.

Termín: 14. - 25. 3. 2016

Cena: 70 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Linka, Kosmonautů 4, 625 00 Brno
Zdena Sitarčíková, e-mail: , tel.  547 223 074

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a jeho svět, Umění a kultura, Člověk a svět práce

Rozvíjené kompetence:
Kompetence pracovní

Share Button
tisk