Osobnostně sociální výchova Drama a divadlo
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Vaše jeviště - třídenní divadelně zážitkový kurz

Třídenní umělecko-divadelní kurz nabízí účastníkům skrze dovednostní dílny rozvoj osobnosti a uměleckého vnímání.



pracoviště Lidická, Brno-střed

Popis programu:
Třídenní divadelně zážitkový kurz nabízí účastníkům možnost rozvíjet svoji osobnost a poznávat nejen vlastní tvořivost a skrytý potenciál, ale i netušené schopnosti svých spolužáků skrze práci v několika tvůrčích dílnách. Celý kurz je zakončen festivalem, na kterém žáci prezentují výstupy z dílen. První den účastníci kurzu projdou čtyřmi hodinovými dílnami. Nabízíme různé dílny podle možností - improvizaci, tvůrčí psaní, akrobacii, africké tance a bubny, autorské divadlo, žonglování. Druhý den se sami rozhodují, jaké dílně se budou věnovat. V této dílně poté zůstávají až do závěrečného festivalu - prezentace výstupů z dílen. Je dobré, aby se do kurzu zapojili také třídní pedagogové, neboť tímto mohou poznat své žáky a pozitivně se podpoří vztahy mezi žáky a pedagogy.

Průběh kurzu:

1.den Vzájemné seznamování, ochutnávky jednotlivých dílen.
2.den Dobrovolná volba dílny, absolvování 1. bloku dílny.
3.den Absolvování 2. bloku dílny, závěrečný festival, společná reflexe.

Cíle programu:
Náplní jednotlivých dílen je trénink rozličných divadelních dovedností. Díky svobodné volbě konkrétní dílny pak žáci lépe přijímají vlastní odpovědnost k jejímu výstupu.
Skrze osvojování divadelních dovedností se žáci vzájemně blíže seznamují, zažívají radost ze společné tvorby, přicházejí na podmínky efektivní spolupráce, učí se vzájemnému respektu a mohou tak lépe překonat svoje případné negativní postoje k ostatním. Práce v atmosféře bezpečí, vzájemného respektu a fungující komunikace tak na tomto kurzu není cílem, ale nutnou podmínkou pro společnou tvorbu. Závěrečný festival je pro účastníky motivací až do konce kurzu. Po festivalu je věnován dostatečný čas na reflexi celého programu.

Určeno pro: 8. - 9. ročníky ZŠ a SŠ, program je koncipován pro 2 třídy zároveň

Délka programu: 3 dopoledne

Termín: září - červen, tři všední dny od 8:00 do 13:30. Časové posuny jsou možné po individuální domluvě.

Cena: 200 Kč - Cena je 200 - 250 Kč/žák (záleží na počtu účastníků)

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Lidická, Lidická 50, 658 12 Brno
MgA. Petr David, tel.: 549 524 107, 776 033 473 e-mail:

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Umění a kultura

Rozvíjené kompetence:
Kompetence k řešení problémů, Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální

Share Button
tisk