Osobnostně sociální výchova Drama a divadlo Literatura - díla a autoři
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

E. A. Poe

Setkání s E. A. Poem, životním příběhem autora a jeho odrazem v poezii i próze.pracoviště Legato, Kohoutovice

Popis programu:
Námětem programu jsou pohnuté životní osudy prvního z prokletých básníků a jeho tvorba. Žáci budou s pomocí divadelních prostředků interpretovat jeho životní příběh. Seznámí se s některými žánrovými a tematickými oblastmi, které se v umělcově díle objevují, a budou zkoumat jejich možnosti a specifika. Jaké impulsy v básníkově životě vedly jeho tvorbu po cestě tajemna, hororu a morbidity?

Cíle programu:
Přiblížit studentům a žákům osobnost světové literatury, ukázat společenské podmínky, z nichž pramenila jeho tvorba, podívat se na ni optikou dnešní doby, ukázat historické souvislosti i umělecké přesahy do současnosti.

Určeno pro: 13 -16 let

Délka programu: 180 min

Termín: 9.00 - 12.00 hodin

Cena: 40 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno
Milada Jovanovská, e-mail: , tel.: 739 214 558

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Umění a kultura

Rozvíjené kompetence:
Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální

Share Button
tisk