Pohybové aktivity Osobnostně sociální výchova
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Trosečník

Program motivovaný příběhem Robinsona Crusoa, který prostřednictvím aktivit v lanovém centru vede k podpoře vztahů ve třídě, spolupráci či překonání sama sebe.pracoviště Lesná, Lesná

Popis programu:
Program pro děti ve věku 6 - 10 let, ze kterých se na pár hodin stanou trosečníci na ostrově uprostřed oceánu. Formou herních aktivit na zemi se děti vypořádají s podmínkami na ostrově. Ve druhé části programu, zaměřené na lezení na vysokých lanových překážkách, se děti připravují na odplutí z ostrova a návrat do civilizace. Po celou dobu děti provází Robinson a kolektiv vyškolených instruktorů.
Program je cíleně zaměřen na rozvoj spolupráce a vzájemné důvěry ve třídě, ale také na možnost překonání sama sebe a posunutí hranice vlastních možností.

Cíle programu:
Žáci během herních aktivit a při vzájemném jištění na lanových překážkách prověří schopnost vzájemné spolupráce a důvěru k ostatním spolužákům. Vyzkoušejí si netradiční pohyb, zjistí, jak jsou na tom s rovnováhou a koordinací pohybů na lanech.

Určeno pro: 1. stupeň ZŠ

Délka programu: 3 hodiny

Termín: Programy jsou realizovány od dubna do října.

Cena: 210 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Lesná, Milénova 13, 638 00 Brno
Lukáš Sedliský, tel. 607 111 477, e-mail: , www.lanovecentrum.cz

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví

Rozvíjené kompetence:
Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální

Share Button
tisk