Pohybové aktivity Osobnostně sociální výchova
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Lanové aktivity

Program v lanovém centru, ve kterém bude schopnost spolupráce a vzájemná důvěra ke spolužákům prověřena v reálných podmínkách při překonávání lanových překážek.pracoviště Lesná, Lesná

Popis programu:
Žáci mohou absolvovat program v Lanovém centru PROUD Brno v délce tří až pěti hodin. Čeká je napínavý program, během něhož se postupně od nízkých lanových překážek a nácviku jištění na trenažéru dostanou na překážky vysoké. Zpočátku po jednom, později ve dvojici, se vydají na dobrodružnou procházku po lanech ve výšce 7 - 10 m nad zemí. Pro nejodvážnější je připravena opravdová výzva: Tarzanův skok, Kmen pro čtyři a Velký zhup.

Žáci budou bojovat s rovnováhou, výškou a překonáním samy sebe. Nedílnou a podstatnou součástí programu je také cílená podpora vzájemné spolupráce ve třídě, zaměření na budování důvěry ke spolužákům či rozvoj komunikačních dovedností.

Cíle programu:
Žáci při vzájemném jištění na lanových překážkách prověří schopnost vzájemné spolupráce a důvěru k ostatním spolužákům. Vyzkoušejí si netradiční pohyb, zjistí, jak jsou na tom s rovnováhou a koordinací pohybů na lanech. Seznámí se s jištěním horolezeckým způsobem.

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ, SŠ a gymnázia

Délka programu: 3 - 5 hodin

Termín: Programy jsou realizovány po celý školní rok dopoledne, v zimním období s omezeným provozem (vzhledem k venkovnímu areálu).

Cena: 70 Kč - Cena za osobu a hodinu programu.

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Lesná, Milénova 13, 638 00 Brno
Lukáš Sedliský, tel. 607 111 477, e-mail: , www.lanovecentrum.cz

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a zdraví

Rozvíjené kompetence:
Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální

Share Button
tisk