Pohybové aktivity Osobnostně sociální výchova
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Adaptační program na lanech

Adaptační program pro třídní kolektivy, který nabízí poznání spolužáků a položení základů pro budování pozitivních vztahů formou aktivit v lanovém centru.pracoviště Lesná, Lesná

Popis programu:
Během programu projde třída aktivitami na rozvoj důvěry a spolupráce ve skupině, na které navazuje nácvik jištění na trenažeru a překonávání vysokých lanových překážek. Program je záměrně koncipován tak, aby v jeho průběhu mohlo dojít k bližšímu seznámení spolužáků a k nastartování procesů skupinové dynamiky v rámci třídy.

Program je vhodný zejména pro nově vznikající třídní kolektivy nebo třídy, které řeší problém se vzájemnými vztahy ve skupině.

Cíle programu:
Žáci poznají své spolužáky v netradičním prostředí. V reálných podmínkách budou moci prověřit schopnost vzájemné spolupráce. Během jištění jsou žáci odkázáni na pomoc spolužáků, prověřují  tak vzájemné vztahy a důvěru k sobě navzájem.

Určeno pro: 6. třídy ZŠ, 1. ročníky SŠ, gymnázií a VOŠ

Délka programu: 4 hodiny

Termín: Srpen - říjen

Cena: 240 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Lesná, Milénova 13, 638 00 Brno
Lukáš Sedliský, tel. 607 111 477, e-mail: , www.lanovecentrum.cz

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a zdraví

Rozvíjené kompetence:
Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální

Share Button
tisk