Kdo jsme

		        

Foto pracoviště LinkaPracoviště Linka je centrem pro volný čas dětí, mládeže a dospělých. Najdete nás v Brně – Starém Lískovci, kde působíme od roku 1984.

Pracoviště Linka je součástí Střediska volného času Lužánky.
Nabízíme řadu zájmových činností, dětem, mladým lidem i dospělým poskytujeme možnost seberealizace v nejrůznějších oborech.

Kromě pravidelné zájmové činnosti u nás probíhají výukové programy pro MŠ a ZŠ, dopolední programy pro rodiče s dětmi, tvořivé dílny pro děti i dospělé, pořádáme víkendové pobytové akce, letní i zimní prázdninové tábory pro děti i rodiče s dětmi a příměstské tábory pro děti.